Het servies van De Vooruitgang is af! Lies heeft het servies gemaakt van steengoed(e) klei.

Deze klei komt uit de buurt van Westerwald in het westen van Duitsland. Naast dat het een prachtig natuurgebied is, wordt er ook al vanaf 1000 jaar v. Chr. Klei gedolven. Tegenwoordig wordt er jaarlijks ongeveer 3.5 miljoen ton steengoed klei afgegraven. Nu gebeurt dat met graafmachines boven de grond maar tot ongeveer de jaren 50 van de twintigste eeuw werd de klei gedolven uit mijnschachten onder de grond.

De moderne kleimijnbouw heeft veel oog voor het milieu. Als de klei is afgegraven wordt de groeve gerecultiveerd en teruggeven aan de natuur. In het geval van het Westerwald zijn er speciale leefgebieden gemaakt waardoor zeldzame amfibieën zoals de boomkikker beter beschermd kunnen worden en zelf in aantallen toenemen.

Wil je meer weten over de kleimijnbouw, in Siershahn heb je het Tonbergbaumuseum. (Via hun site heb ik de meeste informatie over de klei en het natuurbehoud gevonden)