Na twee jaar bouwen, rekenen, tekenen en uitzoeken is De Vooruitgang zo goed als klaar. We herdopen haar binnenkort in een klein klein gezelschap. Om iedereen de kans te geven om ons schip te komen bekijken organiseren we een open schip.

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november 2019 tussen 14.00 en 18.00 uur in Akkrum. Adres: De Drijfveer/ Tusken de marren, Ulbe Twijnstrawei 31 in Akkrum.

Wees van harte welkom!